اطلاعات لحظه‌ای: 1400/03/28
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 13,584 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 13,572 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 6,871,616,296,089 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 13,572 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 13,608 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 13,584 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 506,314,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/12/21

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

صندوق بازارگرداني اختصاصي تاك دانا

مدیران سرمایه گذاری:

سيدعلي هاشمي فشاركي، هيوا قادري، نيلوفر آرشيان

حسابرس:

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر