اطلاعات لحظه‌ای: 1399/12/13
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 12,810 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 12,804 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/13
کل خالص ارزش دارائی ها 3,184,450,278,325 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,804 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,870 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,810 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 248,724,332

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/12/21

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان افتخار حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

سيدعلي هاشمي فشاركي، مهران كاوياني‌جوپاري‌، هيوا قادري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر