هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افرا نماد پایدار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با اراية مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 5 در هزار (0.005) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ یک درصد (0.01) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
4 کارمزد بازارگردان سالانه چهار در هزار (0.004) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
5 کارمزد متولی سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 150میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود؛
6 کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت 130 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
7 مخارج تصفیۀ صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه مي‌باشد؛
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
9 هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
10 هزینه سپرده¬گذاری واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
11 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف750 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده