ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک 38، واحد 101 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران - بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک 38، واحد 101 26231278 ساناز قنبری آرا